למה לעבוד לקראת שיפור העולם

מטרות: המשתתפים: יחקרו את המכנה המשותף בין הסיבות השונות למעורבות בשיפור העולם *ישקלו מה מניע אותם באופן אישי לרצות לשפר את העולם *ימפו את המניעים הקולקטיביים/המשותפים

Read More »

The Jews

In his poem, “The Jews”, Yehuda Amichai offers several interpretations of what it means to be Jewish.       Click here to download the

Read More »
Close Menu