50 Years – the photos activity

50 Years – the photos activity

כאן אפשר למצוא פרטים על מערך התמונות:

מערך תמונות שנת יובל ירושלים

ירושלים – נספח למנחה

And here is the same activity explained in English:

Jerusalem at 50 – the postcard session

Jerusalem at 50  – Leader’s guide to the images

Share this post