יחידה 5: הגירה וגידול אוכלוסין: בין חלום למציאות

 

הוספת תגובה

מקום לשיחיחידה זו עוסקת במציאות הישראלית של קליטת עלייה ובהטרוגניות של החברה הישראלית כיום. הניסיון הציוני ליצור "יהודי חדש" כמודל ליהדות המבוססת על זהות אתנית ורעיונות לאומיים במקום זהות המבוססת על דת, יצרה את אחד הזרמים האידיאולוגים והחינוכיים המשמעותיים ביותר בתנועה הציונית טרום המדינה. המודל של היהודי החדש והניסיון ליצור אותו הביא למדיניות של "כור היתוך" שאף להפוך את מיליוני העולים שהגיעו לארץ לחברה אחידה. יחד עם זאת העליות בין שנות החמישים לתשעים יצרו חברה הטרוגנית והביאה להתפתחות גישות פלורליסטיות ורב תרבותיות חדשות. העולים שעזבו את המקום שהיה בית עבורם לאורך מספר דורות, הביאו איתם מיליוני סיפורי חיים ממרוקו, פולין, תימן, אתיופיה ועוד. נתחיל בדיון על למה אנשים מהגרים, ונעבור להצגת עובדות על עליה לישראל וגידול אוכלוסין  שיהוו בסיס להמשך הדיון. לאחר מכן נעסוק בחוויה של יהודי אתיופיה כמקרה לדוגמה, ודרכו יעלו שאלות על עזיבה ושיבה למולדת, ועל הדילמות והאחריות העומדות בפני עולים חדשים וותיקים בישראל.

קישור לפעילות

כל הזכויות שמורות © 2011 | Site by illuminea : web presence agency