יחידה 8: ישראל והתפוצות

 

הוספת תגובה

מקום לשיחאחד מהרעיונות שהניעו את התנועה הציונית להקים את מדינת ישראל הוא המחשבה שניתן להבטיח את קיומו העתידי של העם היהודי על ידי כך שרוב היהודים יתגוררו במדינה ריבונית משלהם. הקצנה של רעיון זה הובילה לתפיסה של "שלילת הגולה", ולבניית חברה ציונית שתהיה שונה מהחיים בחברות היהודיות שהתקיימו עד אז בגולה. כיום, רעיון שלילת הגולה איבד את מרבית העוצמה שלו לעומת זו שהיתה לו בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. יחד עם זאת, הדיון אודות היחסים האידאלים בין התפוצות לישראל ממשיך עד היום. יחידה זו תעסוק בשאלות העולות מן הקשר הזה דרך דבריו של א.ב יהושוע בקונגרס היהודי האמריקאי ב2006. היחידה תעסוק בשאלות  האם מדינת ישראל והקהילות היהודיות בתפוצות חולקים את אותו מודל של עמיות יהודית? ואיך מודל כזה יכול להתייחס גם לנושאים שונים ולהבדלים הלגיטימיים בין הקהילות השונות בעם היהודי?

קישור לפעילות

כל הזכויות שמורות © 2011 | Site by illuminea : web presence agency